Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.


Dolor sit

10/20/2013

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem

10/15/2013

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem

 Диденкул Наталя Василівна закінчує Одеський національний медичний університет у 2007 році,

у 2012 році завершує інтернатуру на базі Одеського пологового будинку №5 та здобуває спеціальність лікаря акушер-гінеколога;

з 2012 по 2014 рік працює  акушером-гінекологом у жіночій консультації міста Чорноморськ;

у квітні 2013 року проходить курс тематичного удосконалення "Кольпоскопічна діагностика та лікування патології шийки матки" на базі ОНМедУ;

у жовтні 2014 року проходить курс тематичного удосконалення "Гінекологічна ендокринологія" на базі ОНМедУ;

у грудні 2014 року проходить курс тематичного удосконалення "Основи гістероскопії та лапароскопії в гінекології";

із 2014 року починає працювати лікарем акушер-гінекологом із надання екстреної медичної допомоги у Одеській клінічній лікарні №1;

у жовні 2015 року проходить предатестаційний цикл із підвищення кваліфікації та  отримує другу кваліфікаційну категорію;

Із 2015 по 2016 роки працює завідуючою відділенням ендоскопічної гінекології у Міській клінічній лікарні №1 м. Одеси;

із жовтня по грудень 2018 року проходить спеціалізацію на базі ОНМедУ та отримує другу спеціальність "Лікар ультразвукової діагностики";

із травня 2018 року починає приватну практику та співпрацює із клінікою INEO;

у листопаді 2019 року проходить предатестаційний цикл із підвищення кваліфікації та  отримує першу кваліфікаційну категорію;

у січні 2021 року захищає дисертацію на тему "Вітамін D при плацентарній дисфункції та внутрішньоутробному інфікуванні" та отримує ступінь доктора філософії  за спеціальністтю медицина (PhD);

у лютому 2022 року отримує вищу кваліфікаційну категорію

Наукова діяльність

(ORCID: 0000-0002-2766-2894)

 Доповіді на конференціях:

 • на пленумі асоціації акушерів-гінекологів України та науково-практичній конференції з міжнародною участю «Акушерство, гінекологія та репродуктологія: освіта, клініка,наука» (Одеса,2017);

 • Українсько-білоруській міжнародній конференції «дефіцит та недостатність вітаміну D у клінічній практиці» (Чернигів, 2017);

 • міжнародній науково-практичній конференції ―Захворювання кістково-м’язової системи та вік (Одеса, 2017);

 • науково-практичній конференції ―Роль витамина D в неонатологии, терапии и акушерстве (Миколаїв, 2017);

 • XI міжнародній конференції молодих вчених ―Захворювання кістково-м’язової системи та вік, присвяченій пам’яті Є. П. Подрушняка (Київ, 2018);

 • на всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання репродуктивної медицини в Україні» (Дніпро, 2018);

 • пленумі асоціації акушерів-гінекологів України та науково-практичній конференції з міжнародною участю «Репродуктивне здоров’я в Україні: тенденції, досягнення, виклики та пріорітети» (Київ, 2018);

 • науково-практичній конференції з міжнародною участю ―Сучасні аспекти збереження та відновлення здоров’я жінки‖ (Вінниця, 2018);

 • 3-й міжнародній конференції EVIDAS «Vitamin D – minimum, maximum, optimum» (Варшава, Польща, 2018);

 • на міжнародному конгресі FOCUS in O&G «Fertility, obstetrics, cancers, urogynaecology and endoscopy» (Гонконг, 2018);

 • науково-практичній конференції із міжнародною участю «Актуальні питання сучасного акушерства» (Тернопіль, 2019р);
 • на міжнародному медичному конгресі ―Сучасні аспекти збереження та відновлення здоров’я жінки (Вінниця, 2019);
 • пленумі асоціації акушерів-гінекологів України та науково-практичній конференції з міжнародною участю «Акушерство та гінекологія: актуальні та дискусійні питання» (Київ, 2019);
 • 4-й міжнародній конференції «Vitamin D – minimum, maximum, optimum» (Варшава, 2019).

Публікації, статтї:

 • Особенности тактики родоразрешения у беременных с плацентарной дисфункцией с учетом концентрации витамина D. / Г.С.Манасова, Н. В. Диденкул, Н. В. Шаповал, Н. В. Кузьмин, К. В. Короткая.Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя медыцынскіх навук. 2020.№17(1). С.70–77.
 • Частота дефицита кальцитриола и полиморфизма гена рецепторов витамина D у беременных с плацентарной дисфункцией на фоне перинатального инфицирования. / Г. С. Манасова, А. А. Зелинский, Н. В. Диденкул, Н. В. Кузьмин, З. В. Чумак. Здоровье женщины. 2018. №8(134). С.75-78.
 • Значення дефіциту вітаміну D та рівня прокальцитоніну в прогнозуванні плацентарної дисфункції у вагітних з ризиком внутрішньоутробного інфікування. / Г. С. Манасова, Н. В. Діденкул, З. В. Чумак, Н. В. Кузьмин. Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. 2019. № 2(44). С. 76-80.
 • Диденкул Н. В. Про можливість таргетної профілактики кальцитріол-асоційованих ускладнень вагітності на доклінічному етапі.Здоровье женщины. 2020. №4(150). С. 43-46.
 • Role of the hormonal system ―vitamin D / vitamin D receptors‖ in the formation of some pregnancy complications. / G. S. Manasova, A. G. Andrievsky, N. V. Didenkul, I. V. Shpak, M. I. Turchyn, N. V. Kuzmin. Репродуктивна ендокринологія. 2020. № 1(51). P. 65-68.
 • Revisited the relationship between vitamin D level and receptors of BsmI-gene polymorphism with the pathogenetic mechanisms of placental dysfunction development. / G. S. Manasova, A. A. Zelinsky, N. V. Didenkul, V. V. Artemenko, E. T. Makshayeva. Journal of Education, Health and Sport. 2018. №8(3). P. 465-475. 10
 • Faulty placentation and attitude in pregnant women with placental dysfunction: revisited of calcitirol possible role in the formation of pathology. / G. S. Manasova, A. A. Zelinsky, N. V. Didenkul, O. V. Zhovtenko, N. V. Kuzmin. Deutscher Wissenschaftsherold • German Science Herald. 2018. №4. P. 23-28.
 • On the effectiveness of a personalized approach in the prevention of calcitriol-associated complications of pregnancy and childbirth. / G. S. Manasova, I. V. Shpak, N. V. Didenkul, N. V. Kuzmin, N. S. Badiuk. PharmacologyOnLine. 2020. Vol.3. P. 270-278. 
 • Манасова Г.С., Діденкул Н.В. Про можливий вплив поліморфізму генів, що кодують рецептори вітаміну D, на перебіг вагітності. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Перинатальна медицина в Україні: проблеми, досягнення, пріоритети». м. Чернівці, 20-21 лютого 2019р.
 •  Манасова Г.С., Діденкул Н.В. Про питання забезпеченості кальцитріолом у вагітних з хронічними захворюваннями нирок. Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. Приложение. 2019. №1. С.34-37.
 • Про можливі механізми впливу кальцитріолу на розвиток прееклампсії вагітних. / Г. С. Манасова, А. А. Зелінський, Н. В. Діденкул, Н. В. Кузьмiн, С. В. Дерішов. Врачебное дело. 2019. № 1–2. № 53-62.
 • Кальцитріол та поліморфізм гену рецепторів вітаміну D в патогенезі перинатального інфікування (огляд літератури). Г. С. Манасова, Н.В. Диденкул, С. В. Деришов, О. В. Жовтенко. / Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. 2019. №1(31). С.78-85.
 • High-risk pregnancy: effectiveness of personalized pregravid preparation and positive perinatal experience. REPRODUCTIVE ENDOCRINOLOGY 2021-12-29 | Journal article DOI: 10.18370/2309-4117.2021.62.34-41  Г.С. Манасова; Н.В. Діденкул; Н.В. Кузьмин.
 • Некоторые клинико-лабораторные аспекты острой респираторной вирусной инфекции, вызванной коронавирусом sars-сov-2 у беременных. Г.С. Манасова , И.В. Шпак , Н.В. Диденкул , О.В. Жовтенко , Я.А. Радченко. Вісник морської медицини, №.2 (91), 2021, pp. 3-13.

Патенти:

 • Спосіб прогнозування ризику реалізації внутрішньоутробного інфікування у вагітних: пат № 136131, Україна, МПК G01N 33/50 (2006.01). № u201900648 ;заявл. 22.01.2019; опубл. 12.08.2019, Бюл.№ 15.
 •  Спосіб прогнозування ризику розвитку істміко-цервікальної недостатності у вагітних: пат №136130, Україна, МПК (2019.01) G01N 33|50 (2006.01), A61B 8/00. № u201900647 ; заявл. 22.01.2019; опубл. 12.08.2019, Бюл.№ 15.
 • Спосіб прогнозування ризику розвитку плацентарної дисфункції у вагітних: пат. № 135046, Україна, МПК G01N 33/50 (2006.01). № u201900573 ; заявл. 21.01.2019; опубл. 10.06.2019, Бюл.№11.
 • Спосіб прогнозування розвитку прееклампсії у вагітних із плацентарною дисфункцією: пат. № 143253, Україна, МПК G01N 33/50 (2006.01). № u201908980 ; заявл. 29.07.2019; опубл. 27.07.2020, Бюл.№ 14.