Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

 Диденкул Наталя Василівна закінчує Одеський національний медичний університет у 2007 році,

у 2012 році завершує інтернатуру на базі Одеського пологового будинку №5 та здобуває спеціальність лікаря акушер-гінеколога;

з 2012 по 2014 рік працює  акушером-гінекологом у жіночій консультації міста Чорноморськ;

у квітні 2013 року проходить курс тематичного удосконалення "Кольпоскопічна діагностика та лікування патології шийки матки" на базі ОНМедУ;

у жовтні 2014 року проходить курс тематичного удосконалення "Гінекологічна ендокринологія" на базі ОНМедУ;

у грудні 2014 року проходить курс тематичного удосконалення "Основи гістероскопії та лапароскопії в гінекології";

із 2014 року починає працювати лікарем акушер-гінекологом із надання екстреної медичної допомоги у Одеській клінічній лікарні №1;

у жовні 2015 року проходить предатестаційний цикл із підвищення кваліфікації та  отримує другу кваліфікаційну категорію;

Із 2015 по 2016 роки працює завідуючою відділенням ендоскопічної гінекології у Міській клінічній лікарні №1 м. Одеси;

із жовтня по грудень 2018 року проходить спеціалізацію на базі ОНМедУ та отримує другу спеціальність "Лікар ультразвукової діагностики";

із травня 2018 року починає приватну практику та співпрацює із клінікою INEO;

у листопаді 2019 року проходить предатестаційний цикл із підвищення кваліфікації та  отримує першу кваліфікаційну категорію;

у січні 2021 року захищає дисертацію на тему "Вітамін D при плацентарній дисфункції та внутрішньоутробному інфікуванні" та отримує ступінь доктора філософії  за спеціальністтю медицина (PhD);

у лютому 2022 року отримує вищу кваліфікаційну категорію

Наукова діяльність

(ORCID: 0000-0002-2766-2894)

 Доповіді на конференціях:

 • на пленумі асоціації акушерів-гінекологів України та науково-практичній конференції з міжнародною участю «Акушерство, гінекологія та репродуктологія: освіта, клініка,наука» (Одеса,2017);

 • Українсько-білоруській міжнародній конференції «дефіцит та недостатність вітаміну D у клінічній практиці» (Чернигів, 2017);

 • міжнародній науково-практичній конференції ―Захворювання кістково-м’язової системи та вік (Одеса, 2017);

 • науково-практичній конференції ―Роль витамина D в неонатологии, терапии и акушерстве (Миколаїв, 2017);

 • XI міжнародній конференції молодих вчених ―Захворювання кістково-м’язової системи та вік, присвяченій пам’яті Є. П. Подрушняка (Київ, 2018);

 • на всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання репродуктивної медицини в Україні» (Дніпро, 2018);

 • пленумі асоціації акушерів-гінекологів України та науково-практичній конференції з міжнародною участю «Репродуктивне здоров’я в Україні: тенденції, досягнення, виклики та пріорітети» (Київ, 2018);

 • науково-практичній конференції з міжнародною участю ―Сучасні аспекти збереження та відновлення здоров’я жінки‖ (Вінниця, 2018);

 • 3-й міжнародній конференції EVIDAS «Vitamin D – minimum, maximum, optimum» (Варшава, Польща, 2018);

 • на міжнародному конгресі FOCUS in O&G «Fertility, obstetrics, cancers, urogynaecology and endoscopy» (Гонконг, 2018);

 • науково-практичній конференції із міжнародною участю «Актуальні питання сучасного акушерства» (Тернопіль, 2019р);
 • на міжнародному медичному конгресі ―Сучасні аспекти збереження та відновлення здоров’я жінки (Вінниця, 2019);
 • пленумі асоціації акушерів-гінекологів України та науково-практичній конференції з міжнародною участю «Акушерство та гінекологія: актуальні та дискусійні питання» (Київ, 2019);
 • 4-й міжнародній конференції «Vitamin D – minimum, maximum, optimum» (Варшава, 2019).

Публікації, статтї:

 • Особенности тактики родоразрешения у беременных с плацентарной дисфункцией с учетом концентрации витамина D. / Г.С.Манасова, Н. В. Диденкул, Н. В. Шаповал, Н. В. Кузьмин, К. В. Короткая.Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя медыцынскіх навук. 2020.№17(1). С.70–77.
 • Частота дефицита кальцитриола и полиморфизма гена рецепторов витамина D у беременных с плацентарной дисфункцией на фоне перинатального инфицирования. / Г. С. Манасова, А. А. Зелинский, Н. В. Диденкул, Н. В. Кузьмин, З. В. Чумак. Здоровье женщины. 2018. №8(134). С.75-78.
 • Значення дефіциту вітаміну D та рівня прокальцитоніну в прогнозуванні плацентарної дисфункції у вагітних з ризиком внутрішньоутробного інфікування. / Г. С. Манасова, Н. В. Діденкул, З. В. Чумак, Н. В. Кузьмин. Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. 2019. № 2(44). С. 76-80.
 • Диденкул Н. В. Про можливість таргетної профілактики кальцитріол-асоційованих ускладнень вагітності на доклінічному етапі.Здоровье женщины. 2020. №4(150). С. 43-46.
 • Role of the hormonal system ―vitamin D / vitamin D receptors‖ in the formation of some pregnancy complications. / G. S. Manasova, A. G. Andrievsky, N. V. Didenkul, I. V. Shpak, M. I. Turchyn, N. V. Kuzmin. Репродуктивна ендокринологія. 2020. № 1(51). P. 65-68.
 • Revisited the relationship between vitamin D level and receptors of BsmI-gene polymorphism with the pathogenetic mechanisms of placental dysfunction development. / G. S. Manasova, A. A. Zelinsky, N. V. Didenkul, V. V. Artemenko, E. T. Makshayeva. Journal of Education, Health and Sport. 2018. №8(3). P. 465-475. 10
 • Faulty placentation and attitude in pregnant women with placental dysfunction: revisited of calcitirol possible role in the formation of pathology. / G. S. Manasova, A. A. Zelinsky, N. V. Didenkul, O. V. Zhovtenko, N. V. Kuzmin. Deutscher Wissenschaftsherold • German Science Herald. 2018. №4. P. 23-28.
 • On the effectiveness of a personalized approach in the prevention of calcitriol-associated complications of pregnancy and childbirth. / G. S. Manasova, I. V. Shpak, N. V. Didenkul, N. V. Kuzmin, N. S. Badiuk. PharmacologyOnLine. 2020. Vol.3. P. 270-278. 
 • Манасова Г.С., Діденкул Н.В. Про можливий вплив поліморфізму генів, що кодують рецептори вітаміну D, на перебіг вагітності. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Перинатальна медицина в Україні: проблеми, досягнення, пріоритети». м. Чернівці, 20-21 лютого 2019р.
 •  Манасова Г.С., Діденкул Н.В. Про питання забезпеченості кальцитріолом у вагітних з хронічними захворюваннями нирок. Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. Приложение. 2019. №1. С.34-37.
 • Про можливі механізми впливу кальцитріолу на розвиток прееклампсії вагітних. / Г. С. Манасова, А. А. Зелінський, Н. В. Діденкул, Н. В. Кузьмiн, С. В. Дерішов. Врачебное дело. 2019. № 1–2. № 53-62.
 • Кальцитріол та поліморфізм гену рецепторів вітаміну D в патогенезі перинатального інфікування (огляд літератури). Г. С. Манасова, Н.В. Диденкул, С. В. Деришов, О. В. Жовтенко. / Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. 2019. №1(31). С.78-85.
 • High-risk pregnancy: effectiveness of personalized pregravid preparation and positive perinatal experience. REPRODUCTIVE ENDOCRINOLOGY 2021-12-29 | Journal article DOI: 10.18370/2309-4117.2021.62.34-41  Г.С. Манасова; Н.В. Діденкул; Н.В. Кузьмин.
 • Некоторые клинико-лабораторные аспекты острой респираторной вирусной инфекции, вызванной коронавирусом sars-сov-2 у беременных. Г.С. Манасова , И.В. Шпак , Н.В. Диденкул , О.В. Жовтенко , Я.А. Радченко. Вісник морської медицини, №.2 (91), 2021, pp. 3-13.

Патенти:

 • Спосіб прогнозування ризику реалізації внутрішньоутробного інфікування у вагітних: пат № 136131, Україна, МПК G01N 33/50 (2006.01). № u201900648 ;заявл. 22.01.2019; опубл. 12.08.2019, Бюл.№ 15.
 •  Спосіб прогнозування ризику розвитку істміко-цервікальної недостатності у вагітних: пат №136130, Україна, МПК (2019.01) G01N 33|50 (2006.01), A61B 8/00. № u201900647 ; заявл. 22.01.2019; опубл. 12.08.2019, Бюл.№ 15.
 • Спосіб прогнозування ризику розвитку плацентарної дисфункції у вагітних: пат. № 135046, Україна, МПК G01N 33/50 (2006.01). № u201900573 ; заявл. 21.01.2019; опубл. 10.06.2019, Бюл.№11.
 • Спосіб прогнозування розвитку прееклампсії у вагітних із плацентарною дисфункцією: пат. № 143253, Україна, МПК G01N 33/50 (2006.01). № u201908980 ; заявл. 29.07.2019; опубл. 27.07.2020, Бюл.№ 14.

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?